Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:02:26
Искам да ти покажа нещо.
:02:33
Костите на майка ми
почиват в тоя гроб.

:02:38
Пестих по 10 цента от всеки долар,
откакто бях на 13 г.

:02:43
Това прави цели 2 15 долара
за джебчийство и останалото.

:02:54
Това исках да ти покажа .
:02:58
Ето там ще отидем,
когато се възстановиш .

:03:01
В Сан Франциско. В Калифорния .
:03:07
Там можеш да имаш
каквото пожелаеш .

:03:11
Тези хора вадят злато
направо от реката

:03:14
със собствените си ръце.
Намираме се тук.

:03:20
И трябва да стигнем до там .
Ще тръгнем оттук.

:03:25
Ще преминем през тези места . . .
:03:30
. . . чак до Сан Франциско.
Това е най-късият път.

:03:37
Ще дойдеш ли с мен?

Преглед.
следващата.