Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:03:01
В Сан Франциско. В Калифорния .
:03:07
Там можеш да имаш
каквото пожелаеш .

:03:11
Тези хора вадят злато
направо от реката

:03:14
със собствените си ръце.
Намираме се тук.

:03:20
И трябва да стигнем до там .
Ще тръгнем оттук.

:03:25
Ще преминем през тези места . . .
:03:30
. . . чак до Сан Франциско.
Това е най-късият път.

:03:37
Ще дойдеш ли с мен?
:04:03
Няма нужда да стреляте, мис,
нито да го насочвате.

:04:07
Искам само с обезобразения си
приятел да ме изслушате.

:04:25
Имам 44 разреза .
Знаеш ли за какво са?

:04:33
Да ми напомнят за дължимото
към Господ, когато умра .

:04:43
Баща ми също е бил убил в битка .
В Ирландия, по улиците. . .

:04:51
В битка с хората,
които се възползваха

:04:53
от онова, което можеше да бъде
извоювано от погубването на народа .

:04:58
Тази война е
от повече от 1000 години .


Преглед.
следващата.