Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:04:03
Няма нужда да стреляте, мис,
нито да го насочвате.

:04:07
Искам само с обезобразения си
приятел да ме изслушате.

:04:25
Имам 44 разреза .
Знаеш ли за какво са?

:04:33
Да ми напомнят за дължимото
към Господ, когато умра .

:04:43
Баща ми също е бил убил в битка .
В Ирландия, по улиците. . .

:04:51
В битка с хората,
които се възползваха

:04:53
от онова, което можеше да бъде
извоювано от погубването на народа .

:04:58
Тази война е
от повече от 1000 години .

:05:02
Не сме очаквали
да ни последва тук.

:05:07
Тя не ни последва .
Чакаше ни при пристигането ни .

:05:15
Баща ти се опита да намери
място за народа си в тази страна .

:05:21
Това беше неговата цел
и целта на неговите Разярени зайци .

:05:26
Често се питам,
ако беше живял малко по-дълго,

:05:30
дали щеше да поиска повече?
:05:44
Тогава защо пребърка джобовете му?

Преглед.
следващата.