Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:05:02
Не сме очаквали
да ни последва тук.

:05:07
Тя не ни последва .
Чакаше ни при пристигането ни .

:05:15
Баща ти се опита да намери
място за народа си в тази страна .

:05:21
Това беше неговата цел
и целта на неговите Разярени зайци .

:05:26
Често се питам,
ако беше живял малко по-дълго,

:05:30
дали щеше да поиска повече?
:05:44
Тогава защо пребърка джобовете му?
:06:03
За да го запазя .
:06:09
Сметнах, че ще ти трябва .
:06:32
Кръвта трябва да остане
върху острието.


Преглед.
следващата.