Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:06:03
За да го запазя .
:06:09
Сметнах, че ще ти трябва .
:06:32
Кръвта трябва да остане
върху острието.

:07:48
Жалка гледка . . .
:07:55
Много е тихо
през последните три месеца .


Преглед.
следващата.