Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:07:48
Жалка гледка . . .
:07:55
Много е тихо
през последните три месеца .

:08:00
Кажи ми, да не би задачата
да е неизпълнима?

:08:05
Не е, Бил .
:08:11
Не бих казал .
:08:15
Но аз съм на страната на закона .
:08:21
Плащат ми да спазвам закона .
:08:39
За какво, за бога, говориш?
:08:47
Не се отдавай на опасенията си .
Това е пътят към проклятието.

:08:55
Мен не ме грози опасност
от проклятие, Бил .


Преглед.
следващата.