Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:00:10
По дяволите !
:00:13
Ти ли си, момче?
:00:16
Нямах лоши намерения .
:00:20
Просто ме изплаши .
:00:25
Нали знаеш, че не бих те наранил?
:00:28
Покажи се, хлапе !
:00:33
Спомняш ли си за баща ти и за мен?
:00:38
Май не помниш стария си чичо Джак?
:00:43
Какви времена бяха !
:00:51
Знаеш, че няма да ти сторя зло.
:01:15
Умрял ли е?
:01:25
Лоша работа . Какво следва?
Убийства на политици ли?

:01:30
Бих пощадил неколцина от твоите,
но не и него.

:01:36
Но въпреки това смятам,
че е проява на кураж.

:01:39
Ще му дадем време. Ще си уредим
сметките с един хубав бой .


Преглед.
следващата.