Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:01:15
Умрял ли е?
:01:25
Лоша работа . Какво следва?
Убийства на политици ли?

:01:30
Бих пощадил неколцина от твоите,
но не и него.

:01:36
Но въпреки това смятам,
че е проява на кураж.

:01:39
Ще му дадем време. Ще си уредим
сметките с един хубав бой .

:02:25
Всеки ден пристигат
още наши сънародници .

:02:29
По 15 000 ирландци седмично.
:02:33
И се страхуваме от местните?
:02:38
Обединим ли се, няма да сме банда .
Ще бъдем цяла армия .

:02:42
И ни трябва една единствена искра,
която да ни вдигне на нож.


Преглед.
следващата.