Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:02:25
Всеки ден пристигат
още наши сънародници .

:02:29
По 15 000 ирландци седмично.
:02:33
И се страхуваме от местните?
:02:38
Обединим ли се, няма да сме банда .
Ще бъдем цяла армия .

:02:42
И ни трябва една единствена искра,
която да ни вдигне на нож.

:03:03
Аз те предадох.
:03:07
Ако можех да поправя грешката . . .
- Да я поправиш ли?

:03:14
Джони, трябва да те убия .
:03:30
Махай се от Файв Пойнтс
и не се връщай .

:03:40
Накъде си тръгнал, малкият?
Я ела с мен .

:03:49
Кажи ни, Джон, какъв е проблемът?
- Няма проблем, Бил .

:03:57
Още ли се скатаваш с приятелите си?

Преглед.
следващата.