Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:03:03
Аз те предадох.
:03:07
Ако можех да поправя грешката . . .
- Да я поправиш ли?

:03:14
Джони, трябва да те убия .
:03:30
Махай се от Файв Пойнтс
и не се връщай .

:03:40
Накъде си тръгнал, малкият?
Я ела с мен .

:03:49
Кажи ни, Джон, какъв е проблемът?
- Няма проблем, Бил .

:03:57
Още ли се скатаваш с приятелите си?
:04:03
Не съм с тях, Бил .
:04:07
Аз съм с теб. Аз съм . . . с местните.
:04:15
Ти винаги си бил местен,
що се касае до мен .

:04:21
Докато не стана информатор.
Казваш, че си местен .

:04:27
Искаш ли да узнаеш
какво е да си местен?

:04:33
Местният е мъж,
готов да даде живота си . . .

:04:39
. . . за родината си .
:04:42
Както направи баща ми .
:04:48
Ти готов ли си да постъпиш така,
млади мой приятелю?


Преглед.
следващата.