Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:04:03
Не съм с тях, Бил .
:04:07
Аз съм с теб. Аз съм . . . с местните.
:04:15
Ти винаги си бил местен,
що се касае до мен .

:04:21
Докато не стана информатор.
Казваш, че си местен .

:04:27
Искаш ли да узнаеш
какво е да си местен?

:04:33
Местният е мъж,
готов да даде живота си . . .

:04:39
. . . за родината си .
:04:42
Както направи баща ми .
:04:48
Ти готов ли си да постъпиш така,
млади мой приятелю?

:05:35
Страшно ме боли .
:05:43
Убий ме.
:05:50
Убий ме. . .
:05:54
Моля те.

Преглед.
следващата.