Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:05:35
Страшно ме боли .
:05:43
Убий ме.
:05:50
Убий ме. . .
:05:54
Моля те.
:06:14
С ъжалявам, Джони .
:06:32
Майко Божия, моли се за нас
грешниците в гибелния ни час. Амин .

:06:38
Почивай в мир, майко.
:06:43
Какво правиш тук, хлапако?
:06:51
Какво прави тоя негър в църква?
:06:58
Какво прави Разярен заек с местните?
- Войната между


Преглед.
следващата.