Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:06:14
С ъжалявам, Джони .
:06:32
Майко Божия, моли се за нас
грешниците в гибелния ни час. Амин .

:06:38
Почивай в мир, майко.
:06:43
Какво правиш тук, хлапако?
:06:51
Какво прави тоя негър в църква?
:06:58
Какво прави Разярен заек с местните?
- Войната между

:07:02
местните и Зайците е едно,
а негър в църква - друго !

:07:06
Щом си от местните, моли се с тях!
- Ще свършиш на кола, като Джони !

:07:13
Отче ! Знаеш ли, че негър
е влязъл в църквата ти?

:07:58
Земята се върти . . .

Преглед.
следващата.