Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:07:02
местните и Зайците е едно,
а негър в църква - друго !

:07:06
Щом си от местните, моли се с тях!
- Ще свършиш на кола, като Джони !

:07:13
Отче ! Знаеш ли, че негър
е влязъл в църквата ти?

:07:58
Земята се върти . . .
:08:02
Но ние не усещаме движението й .
:08:07
И една нощ поглеждаш нагоре. . .
:08:10
Виждаш една искра -
:08:13
и небето е в пламъци .
:08:26
Много трогателно.
:08:31
Ще се върнем, когато сте готови
да ни посрещнете.

:08:40
Миналото е факел,
който осветява пътя ни .

:08:44
Онзи, който бащите ни са поели
:08:47
и който ние трябва да следваме.
:08:51
Вярата ни е оръжието, от което
врагът ни най-много се бои .

:08:55
И ние ще изправим народа ни срещу
онези, които искат да ни унищожат.


Преглед.
следващата.