Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:09:00
Името ни е Разярените зайци .
:09:02
То ни напомня страданието
:09:05
и служи като призив към онези,
които ще се присъединят към нас.

:09:09
Въпреки че досега те са бягали
от дома ни отвъд океана .

:09:13
Защото с многочислеността ни
ще дойде голямата ни мощ

:09:18
и спасението на народа ни .
:09:22
Всички ще се регистрирате !
- Насила няма да ида в армията !

:09:26
Имаш ли 300 долара?
- Разбира се, че не. Кой ги има?

:09:30
Ще избегнете военна служба
само срещу 300 долара

:09:33
според Закона за военната повинност.
В противен случай трябва да служите !

:09:41
Момчета !
- Връщайте се, откъдето сте дошли !

:09:44
Аз съм роден тук. Вие сте емигрант.
Ще се биете за тая страна .

:09:48
Войната причинява
ужасни неща на хората .

:09:51
Връщайте се, където ви е мястото !
Поредната война на богаташите !


Преглед.
следващата.