Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:00:09
Господине, моля да поговоря
с този човек.

:00:13
В Ню Йорк
вече не говорят ли английски?

:00:16
Не разбирам .
- Значи говориш английски .

:00:20
Дали мис Евърдийн може да насочи
оръжието в друга посока?

:00:29
Дали г-н Валън разбира
този вид публичност?

:00:35
Самият архиепископ, рамо до рамо
с половината ирландци .

:00:41
Предлагам ти, момчето ми,
да сформираме съюз срещу Бил .

:00:47
Ще има щедра отплата на изборите
за всеки ирландски глас за "Тамани" .

:00:55
Нужен ми е нов приятел
във Файв Пойнтс, синко.

:01:01
Бих искал този мой приятел да си ти .
:01:07
Един момент, г-н Туийд.
Да речем, че ви уредим тези гласове.

:01:14
Ще подкрепите ли мой кандидат?
:01:17
Едва ли .
- А ако уредим всички ирландци?

:01:20
Това би се случило на куково лято.
:01:25
Моля?
- Значи, че никога няма да стане.

:01:28
Но може да подкрепя ирландски
кандидат за градски съветник.

:01:32
Вече си имаме градски съветник.
:01:34
Ние също.
- Кой е по-висш от него?

:01:38
Шерифът. Добре, г-н Туийд.
:01:43
Вие подкрепяте ирландец
за шериф на града,

:01:47
а ние ще го изберем .
- Обичам ирландците. Не можете

:01:50
да се издигнете над съветник.
Никой не може да обедини

:01:55
ирландските гласоподаватели .
- Аз мога .

:01:58
И още нещо. Няма подходящ
ирландски кандидат за шериф.


Преглед.
следващата.