Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:07:00
Благодарим на Бога,
защото е добър.

:07:03
С Теб бързите не могат да избягат,
нито силните да се спасят.

:07:08
Нека сабята ми покосява,
докато се насити с кръв,

:07:12
а враговете ми заспят во веки .
- Защото Ти си Богът на възмездието.

:07:16
Защото Господ съкрушава грешниците.
- Защото Господ е милостив

:07:22
и любовта Му е вечна .
:07:26
Амин .
:07:35
Покажете се, мръсници !
:07:39
Качете жените горе !
:07:50
От 18-и участък: тълпата напада
къщите по 27-а улица и 7-о авеню.

:07:55
Нямаме хора, които да пратим .
16-и участък:

:07:58
магазините по 8-о авеню затварят
в страх от тълпата по 17-а улица .

:08:03
Хайде, нападайте ни, копелета !
- 18-и участък - 22-а улица

:08:07
От 4-о : бунтовници грабят и
подпалват пансиони за цветнокожи .

:08:12
От 2 1 -и : въоръжена тълпа
нахлува в оръжеен магазин .

:08:18
Пипнете негъра ! Убийте го !
:08:21
Разбийте "Тамани Хол" !
- Участъкът на 3-о авеню е подпален .

:08:25
Полицията е безполезна .
Двама цветнокожи - почти мъртви .

:08:29
В целия град нападат черните !

Преглед.
следващата.