Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:06:05
Днес никой няма да ходи на работа !
Затваряме фабриките !

:06:09
Когато слънцето изгря,
градът се беше разделил наполовина .

:06:13
Прииждаха от всяка точка на Ню Йорк.
Металурзи, работници,

:06:17
улични чистачи .
Ирландци, поляци, немци .

:06:20
Не им пукаше за робството или Съюза .
Те искаха да откупят свободата си .

:06:25
"Нека синовете на богаташите
идат на война" - викаха те.

:06:29
"Нека синовете на бедните
останат у дома си . "

:06:32
Земята се тресеше.
Но трябваше да довърша започнатото.

:06:51
Всемогъщи Боже,
Ти си кинжалът в ръката ми .

:06:57
Насочвай ръката ми
в този ден на отмъщение.

:07:00
Благодарим на Бога,
защото е добър.

:07:03
С Теб бързите не могат да избягат,
нито силните да се спасят.

:07:08
Нека сабята ми покосява,
докато се насити с кръв,

:07:12
а враговете ми заспят во веки .
- Защото Ти си Богът на възмездието.

:07:16
Защото Господ съкрушава грешниците.
- Защото Господ е милостив

:07:22
и любовта Му е вечна .
:07:26
Амин .
:07:35
Покажете се, мръсници !
:07:39
Качете жените горе !
:07:50
От 18-и участък: тълпата напада
къщите по 27-а улица и 7-о авеню.

:07:55
Нямаме хора, които да пратим .
16-и участък:

:07:58
магазините по 8-о авеню затварят
в страх от тълпата по 17-а улица .


Преглед.
следващата.