Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:05:05
Всичко ще бъде приключено до утре.
- Не, няма .

:05:12
От това място бездруго
ще остане само пепел .

:05:23
Чух, че бедняците обикаляли
от врата на врата

:05:27
да молят онези, които искали
бунтовете да продължат,

:05:31
да поставят запалена свещ
на прозорците.

:05:35
Ирландци, поляци, немци - всички .
- Г-н Грийли, градът не е полудял .

:05:41
Според мен се задава
една доста тъмна нощ.

:06:05
Днес никой няма да ходи на работа !
Затваряме фабриките !

:06:09
Когато слънцето изгря,
градът се беше разделил наполовина .

:06:13
Прииждаха от всяка точка на Ню Йорк.
Металурзи, работници,

:06:17
улични чистачи .
Ирландци, поляци, немци .

:06:20
Не им пукаше за робството или Съюза .
Те искаха да откупят свободата си .

:06:25
"Нека синовете на богаташите
идат на война" - викаха те.

:06:29
"Нека синовете на бедните
останат у дома си . "

:06:32
Земята се тресеше.
Но трябваше да довърша започнатото.

:06:51
Всемогъщи Боже,
Ти си кинжалът в ръката ми .

:06:57
Насочвай ръката ми
в този ден на отмъщение.


Преглед.
следващата.