Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:04:03
Просто леко негодувание
срещу закона на Линкълн .

:04:06
Оправдано, по мое мнение.
:04:08
Има 2 страни на въпроса .
- Има няколко страни,

:04:11
но за злоупотреба с властта е една .
:04:15
Във всеки случай, г-н Грийли,
:04:19
можем да сме благодарни,
че не е станало по-лошо.

:04:22
Може вече да е станало. Видях ги .
Не знам какво да мисля .

:04:26
Какво обичате да казвате, г-н Туийд?
Г-н Грийли, няма да ви хареса .

:04:31
Не си спомням .
- "Наемете половината бедни,

:04:34
за да убиете другата половина . "
:04:46
Дойдох да се сбогуваме.
:04:49
Купих си билет за Калифорния .
:04:54
Дай ми още 1 ден и ще дойда с теб.
- Дотогава ще бъдеш мъртъв.

:04:59
А какво да направя?
- Не знам .

:05:05
Всичко ще бъде приключено до утре.
- Не, няма .

:05:12
От това място бездруго
ще остане само пепел .

:05:23
Чух, че бедняците обикаляли
от врата на врата

:05:27
да молят онези, които искали
бунтовете да продължат,

:05:31
да поставят запалена свещ
на прозорците.

:05:35
Ирландци, поляци, немци - всички .
- Г-н Грийли, градът не е полудял .

:05:41
Според мен се задава
една доста тъмна нощ.


Преглед.
следващата.