Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:03:01
Умно момче.
:03:05
У словията са уточнени .
Съветът се разпуска .

:03:14
Майната й на проклетата повинност!
- Разкъсайте ги !

:03:18
Убийте богатите копелета !
:03:34
Към центъра !
:03:37
Няма да ми отнемете сина !
:03:44
В кабинета на наборната комисия
:03:47
ченгетата разбиха няколко черепа
и всички се разбягаха .

:03:52
Но слуховете се разпространяваха
:03:55
и мракът се спускаше.
:03:58
На 5-о авеню сем . Скърмърхорн
и хората им дишаха по-спокойно.

:04:03
Просто леко негодувание
срещу закона на Линкълн .

:04:06
Оправдано, по мое мнение.
:04:08
Има 2 страни на въпроса .
- Има няколко страни,

:04:11
но за злоупотреба с властта е една .
:04:15
Във всеки случай, г-н Грийли,
:04:19
можем да сме благодарни,
че не е станало по-лошо.

:04:22
Може вече да е станало. Видях ги .
Не знам какво да мисля .

:04:26
Какво обичате да казвате, г-н Туийд?
Г-н Грийли, няма да ви хареса .

:04:31
Не си спомням .
- "Наемете половината бедни,

:04:34
за да убиете другата половина . "
:04:46
Дойдох да се сбогуваме.
:04:49
Купих си билет за Калифорния .
:04:54
Дай ми още 1 ден и ще дойда с теб.
- Дотогава ще бъдеш мъртъв.

:04:59
А какво да направя?
- Не знам .


Преглед.
следващата.