Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:02:03
Изчитаха имената им,
сякаш вече бяха мъртви .

:02:10
О'Конълската гвардия .
- Гадните бомбета .

:02:13
Колкото до нас,
бандите бяха събрани .

:02:17
Барабаните биеха .
- Разярените зайци .

:02:21
Американската гвардия .
- Атлантическата гвардия .

:02:24
Касапите.
- Момчетата от Бауъри .

:02:26
Федерация на местните американци .
:02:31
Но това, което виждахме,
:02:33
бе ръката, която ни предвождаше.
:02:41
Кога?
- Когато поискаш .

:02:44
Утре, при изгрев.
- Място?

:02:46
Площад "Парадайз" .
- Оръжия?

:02:50
Това оставям на теб.
- Тухли, тояги, брадви, ножове. . .

:02:55
Пистолети?
:02:58
Без пистолети .
:03:01
Умно момче.
:03:05
У словията са уточнени .
Съветът се разпуска .

:03:14
Майната й на проклетата повинност!
- Разкъсайте ги !

:03:18
Убийте богатите копелета !
:03:34
Към центъра !
:03:37
Няма да ми отнемете сина !
:03:44
В кабинета на наборната комисия
:03:47
ченгетата разбиха няколко черепа
и всички се разбягаха .

:03:52
Но слуховете се разпространяваха
:03:55
и мракът се спускаше.
:03:58
На 5-о авеню сем . Скърмърхорн
и хората им дишаха по-спокойно.


Преглед.
следващата.