Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:01:21
ЖЕРТВИ ОТ АРМИЯТА НА ПОТОМАК
:01:23
СПИСЪК НА ЗАГИНАЛИТЕ
:01:30
. . . мъртъв. . . убит. . .
:01:40
ПЪРВА ВОЕННА ПОВИННОСТ
В ИСТОРИЯТА НА С АЩ

:01:44
25 000 мъже ще бъдат пренесени
в Ню Йорк, 7 000 - в Бруклин .

:01:54
И тогава се започна .
Първият ден от повинността .

:02:03
Изчитаха имената им,
сякаш вече бяха мъртви .

:02:10
О'Конълската гвардия .
- Гадните бомбета .

:02:13
Колкото до нас,
бандите бяха събрани .

:02:17
Барабаните биеха .
- Разярените зайци .

:02:21
Американската гвардия .
- Атлантическата гвардия .

:02:24
Касапите.
- Момчетата от Бауъри .

:02:26
Федерация на местните американци .
:02:31
Но това, което виждахме,
:02:33
бе ръката, която ни предвождаше.
:02:41
Кога?
- Когато поискаш .

:02:44
Утре, при изгрев.
- Място?

:02:46
Площад "Парадайз" .
- Оръжия?

:02:50
Това оставям на теб.
- Тухли, тояги, брадви, ножове. . .

:02:55
Пистолети?
:02:58
Без пистолети .

Преглед.
следващата.