Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:00:53
Мръсен кучи сине !
:00:59
Отправям ти предизвикателство.
- Приемам .

:01:21
ЖЕРТВИ ОТ АРМИЯТА НА ПОТОМАК
:01:23
СПИСЪК НА ЗАГИНАЛИТЕ
:01:30
. . . мъртъв. . . убит. . .
:01:40
ПЪРВА ВОЕННА ПОВИННОСТ
В ИСТОРИЯТА НА С АЩ

:01:44
25 000 мъже ще бъдат пренесени
в Ню Йорк, 7 000 - в Бруклин .

:01:54
И тогава се започна .
Първият ден от повинността .


Преглед.
следващата.