Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:08:04
Можеш да градиш
мръсния си свят без мен .

:08:07
Очистих бащата .
Сега ще очистя и сина .

:08:10
Кажи на малкия Валън, че ще боядисам
площада с кръвта му.

:08:14
Две жилетки .
Ще украся спалнята си с червата му.

:08:19
А ти, проклет г-н "Тамани Хол" . . .
:08:22
Дойдеш ли пак във Файв Пойнтс,
ще бъдеш отпратен от юмрука ми .

:08:28
А сега ме остави
да ям на спокойствие.

:08:31
Платих ти достатъчно.

Преглед.
следващата.