Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:07:01
Този разрез е за теб. Точно тук.
Р азрез 45-и, ирландско копеле.

:07:17
Ако го изгорите, дали пепелта му
ще стане зелена като на знамето?

:07:23
С ъдбата е благосклонна към храбрите !
:07:40
Убил си официално избран кандидат?!
:07:43
Кой го е избрал?
- Това ще се обърне срещу теб.

:07:53
Познавам методите ти .
Ти си нито топъл, нито студен .

:07:58
И тъй като си като мръсната вода,
ще те изхрача .

:08:04
Можеш да градиш
мръсния си свят без мен .

:08:07
Очистих бащата .
Сега ще очистя и сина .

:08:10
Кажи на малкия Валън, че ще боядисам
площада с кръвта му.

:08:14
Две жилетки .
Ще украся спалнята си с червата му.

:08:19
А ти, проклет г-н "Тамани Хол" . . .
:08:22
Дойдеш ли пак във Файв Пойнтс,
ще бъдеш отпратен от юмрука ми .

:08:28
А сега ме остави
да ям на спокойствие.

:08:31
Платих ти достатъчно.

Преглед.
следващата.