Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:06:04
Погледни, Бил .
Народът проговори .

:06:11
Самата идея за насилствени,
репресивни мерки ги ужасява .

:06:17
Качи се.
:06:19
Да пробваме да разрешим спора
по демократичен начин .

:06:44
Това, приятели мои,
е гласът на малцинството.

:06:50
Е, да си дойдем на думата .
Какво ще кажете, а?

:06:55
Виж. Искам да видиш това .
:07:01
Този разрез е за теб. Точно тук.
Р азрез 45-и, ирландско копеле.

:07:17
Ако го изгорите, дали пепелта му
ще стане зелена като на знамето?

:07:23
С ъдбата е благосклонна към храбрите !
:07:40
Убил си официално избран кандидат?!
:07:43
Кой го е избрал?
- Това ще се обърне срещу теб.

:07:53
Познавам методите ти .
Ти си нито топъл, нито студен .

:07:58
И тъй като си като мръсната вода,
ще те изхрача .


Преглед.
следващата.