Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:05:05
ДНЕС, Б.
:05:08
От Бил е.
:05:34
Граждани на Файв Пойнтс !
:05:37
Г-н Кътънг се опитва
да ме въвлече в спор,

:05:40
който ще приключи с кръвопролитие,
застрашаващо властта ни .

:05:46
Как смятате?
:05:49
Да му отговоря ли
с неговите отживели похвати,

:05:52
или да бъда вашият глас
с нови убеждения, в нов свят?

:06:04
Погледни, Бил .
Народът проговори .

:06:11
Самата идея за насилствени,
репресивни мерки ги ужасява .

:06:17
Качи се.
:06:19
Да пробваме да разрешим спора
по демократичен начин .

:06:44
Това, приятели мои,
е гласът на малцинството.

:06:50
Е, да си дойдем на думата .
Какво ще кажете, а?

:06:55
Виж. Искам да видиш това .

Преглед.
следващата.