Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:04:01
На това ли му викаш
граждански дълг?

:04:04
А, не. Връщай се и сядай .
- Ето още един .

:04:07
Хубаво го нагласи . Обръснете
брадите им, за да гласуват пак.

:04:11
Гласувайте за Монк и "Тамани" !
:04:13
Господа, на града ни е нужно
ново съдилище.

:04:17
Предлагам да е скромна,
икономична конструкция . . .

:04:22
Монк печели с 3000 гласа повече,
отколкото са избирателите.

:04:25
Направи ги 20 000, 30 000 !
Искам не победа, а триумф!

:04:29
Свършиха ни бюлетините !
- Първо правило в политиката :

:04:32
Бюлетините не правят резултата .
Преброителите правят резултата .

:04:47
МЕСТНИ АМЕРИКАНЦИ,
ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ЧУЖДО ВЛИЯНИЕ

:05:05
ДНЕС, Б.
:05:08
От Бил е.
:05:34
Граждани на Файв Пойнтс !
:05:37
Г-н Кътънг се опитва
да ме въвлече в спор,

:05:40
който ще приключи с кръвопролитие,
застрашаващо властта ни .

:05:46
Как смятате?
:05:49
Да му отговоря ли
с неговите отживели похвати,

:05:52
или да бъда вашият глас
с нови убеждения, в нов свят?


Преглед.
следващата.