Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:03:01
Но ние трябва да спечелим не на юг,
а тук, по тези улици !

:03:07
И кой е най-доблестният боец?
- Монк!

:03:10
Точно така !
И нека целият град да го чу е !

:03:16
Той е роден за това .
- Убил е 44 души, ранил над 100.

:03:20
Наистина ли?
Трябваше да го цаня за кмет.

:03:26
Хайде, стройте ги .
Днес е ден за избори !

:03:31
Не бързай толкова, жълтур такъв !
:03:37
Хайде, копеле, трябва ни гласът ти .
- Копеле ли?

:03:41
Изгубих ръката си за теб, черньо !
- Било е добро начало. Тръгвай .

:03:46
Съвземете се. В нашата велика страна
дори друсаните гласуват!

:03:52
Не се престаравай, а действай бързо.
- Ти накъде?

:03:55
Вече гласувах.
Пуснах бюлетина за Монк и "Тамани" .

:03:59
И то два пъти .
- Само два пъти?

:04:01
На това ли му викаш
граждански дълг?

:04:04
А, не. Връщай се и сядай .
- Ето още един .

:04:07
Хубаво го нагласи . Обръснете
брадите им, за да гласуват пак.

:04:11
Гласувайте за Монк и "Тамани" !
:04:13
Господа, на града ни е нужно
ново съдилище.

:04:17
Предлагам да е скромна,
икономична конструкция . . .

:04:22
Монк печели с 3000 гласа повече,
отколкото са избирателите.

:04:25
Направи ги 20 000, 30 000 !
Искам не победа, а триумф!

:04:29
Свършиха ни бюлетините !
- Първо правило в политиката :

:04:32
Бюлетините не правят резултата .
Преброителите правят резултата .

:04:47
МЕСТНИ АМЕРИКАНЦИ,
ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ЧУЖДО ВЛИЯНИЕ


Преглед.
следващата.