Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:02:03
са нападнати цветнокожи .
Насочва се към сиропиталището.

:02:07
Пратете хора да отведат децата !
Бунтовниците убиха негър.

:02:11
Какво да правим със затворниците?
- Никакви затворници !

:02:15
Тълпата не може да арестува !
- Сразете тълпата !

:02:18
Сразете тълпата !
:02:27
На 38-а улица вече има войници .
Тълпата не се разпръсква .

:02:31
Какви са заповедите ви?
:02:35
ФАЙВ ПОЙНТС
:02:49
Ето така мислим
за проклетата им повинност!

:02:54
Ул . "Пит" и ул . "Брум"
:03:04
Стой ! Прицели се !
:03:14
По твоя заповед, Валън .
:03:18
Заповядвам ви да се разпръснете !
:03:26
Огън !

Преглед.
следващата.