Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:03:04
Стой ! Прицели се !
:03:14
По твоя заповед, Валън .
:03:18
Заповядвам ви да се разпръснете !
:03:26
Огън !
:04:01
Огън надясно.
:04:39
Изтласкайте ги към площада !
:04:56
Бил !

Преглед.
следващата.