Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

:04:54
Ovo je Kritièni Džim.
Plaæeni ubica.

:04:56
On voli dve stvari:
Svoj posao i stare filmove.

:05:01
Ovo sam ja. Finè.
Ja sam njegova meta.

:05:05
On misli da sam Kletis Tot.
:05:07
Imam Tota.
Hotel Gledston, soba osam.

:05:10
Prebaci novac
na Telmar Koenigson.

:05:13
M kao Mekvin.
:05:15
01226226.
:05:19
F kao Fonda.
:05:20
T kao Trejsi.
:05:22
K kao Kjubrik.
:05:24
Imate 00 minuta
ili æu ga pustiti.

:05:52
Strašan film.
Skoro hipnotièan.

:05:57
Znaš zašto? Treæi èin.

prev.
next.