Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

:05:01
Ovo sam ja. Finè.
Ja sam njegova meta.

:05:05
On misli da sam Kletis Tot.
:05:07
Imam Tota.
Hotel Gledston, soba osam.

:05:10
Prebaci novac
na Telmar Koenigson.

:05:13
M kao Mekvin.
:05:15
01226226.
:05:19
F kao Fonda.
:05:20
T kao Trejsi.
:05:22
K kao Kjubrik.
:05:24
Imate 00 minuta
ili æu ga pustiti.

:05:52
Strašan film.
Skoro hipnotièan.

:05:57
Znaš zašto? Treæi èin.
:06:01
Ima treæi èin.
:06:07
Žvaku?
:06:08
Ne, hvala.
:06:12
Toga u današnjim
filmovima više nema.

:06:16
Danas su važni samo trikovi.
:06:21
Divna scenografija,
divan prvi èin.

:06:25
Onda æe diæi nešto u vazduh.
:06:29
Usresrediš se na trikove
i prebrzo doðeš do kraja.

:06:33
Publika ostaje neispunjena.
:06:35
Èoveèe, nema ništa bolje
od dobrog filma.

:06:41
Obožavam filmove.
:06:43
Stare filmove
u kojima je važna prièa.

:06:46
Ja imam prièu.
:06:49
Kladim se da imaš.
:06:53
I ima sve: Beg iz zatvora,
kraðu dragulja, devojku...


prev.
next.