Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

:06:01
Ima treæi èin.
:06:07
Žvaku?
:06:08
Ne, hvala.
:06:12
Toga u današnjim
filmovima više nema.

:06:16
Danas su važni samo trikovi.
:06:21
Divna scenografija,
divan prvi èin.

:06:25
Onda æe diæi nešto u vazduh.
:06:29
Usresrediš se na trikove
i prebrzo doðeš do kraja.

:06:33
Publika ostaje neispunjena.
:06:35
Èoveèe, nema ništa bolje
od dobrog filma.

:06:41
Obožavam filmove.
:06:43
Stare filmove
u kojima je važna prièa.

:06:46
Ja imam prièu.
:06:49
Kladim se da imaš.
:06:53
I ima sve: Beg iz zatvora,
kraðu dragulja, devojku...

:07:05
Nabaci mi je.
:07:07
Da te bacim?
- Nabaci mi prièu.

:07:10
To je holivudski izraz.
:07:11
Tamo te moæni glupani
teraju da igraš kao majmun.

:07:14
A šta ja dobijam?
:07:16
Možda poživiš malo duže.
:07:18
Ako ti je prièa dobra,
možda zaboravim gde sam

:07:22
kada zazvoni taj pejdžer.
:07:24
U bioskopu sam.
:07:26
Nitko ne misli
o svom poslu dok je tu.

:07:33
Mislim da je to bilo 1077.
U Njujorku.

:07:39
Ne, ne, ne.
:07:40
Niko ne snima u Njujorku.
Preskupo je.

:07:43
Neæemo imenovati grad.
:07:47
I sve se odvija 70-ih?
:07:49
Ne, samo poèetak.
:07:52
Poèinje kao priseæanje?
:07:54
Savršeno. Fantastièno.
Obožavam priseæanja.

:07:58
Ozloglašena i èesto
neshvaæena priseæanja.


prev.
next.