Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

:07:05
Nabaci mi je.
:07:07
Da te bacim?
- Nabaci mi prièu.

:07:10
To je holivudski izraz.
:07:11
Tamo te moæni glupani
teraju da igraš kao majmun.

:07:14
A šta ja dobijam?
:07:16
Možda poživiš malo duže.
:07:18
Ako ti je prièa dobra,
možda zaboravim gde sam

:07:22
kada zazvoni taj pejdžer.
:07:24
U bioskopu sam.
:07:26
Nitko ne misli
o svom poslu dok je tu.

:07:33
Mislim da je to bilo 1077.
U Njujorku.

:07:39
Ne, ne, ne.
:07:40
Niko ne snima u Njujorku.
Preskupo je.

:07:43
Neæemo imenovati grad.
:07:47
I sve se odvija 70-ih?
:07:49
Ne, samo poèetak.
:07:52
Poèinje kao priseæanje?
:07:54
Savršeno. Fantastièno.
Obožavam priseæanja.

:07:58
Ozloglašena i èesto
neshvaæena priseæanja.

:08:02
Nabaci mi je.
:08:03
Bilo je to 1077. g.
Na gradskoj berzi dijamanata.

:08:09
Pojavio se mag.
:08:48
Koliko je bilo sati?
Moram da se uživim.

:08:51
16 h. Pred zatvaranje.

prev.
next.