Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

:18:22
Jesi li dobro?
:18:25
Da, idemo na tri.
:18:26
Jedan...
:18:28
Dva...
:18:29
Tri.
:19:28
Jedna reè, dva sloga.
Šifra: Moram da nestanem.

:19:32
Grobar.
:19:34
Miki.
:19:35
Finè. Mislio sam
da si u zatvoru.

:19:37
U nevolji sam.
Treba mi tvoja pomoæ.

:19:39
Treba mi paketiæ i leš.
:19:41
Gde si?
- U gradu.

:19:44
Na Ist Sajdu je sigurna kuæa.
Bar po imenu Filmor.

:19:46
Možeš li da doðeš tamo?
- Da.

:19:49
Traži Delores.
Reci da te Savijan šalje.

:19:51
Ona æe znati šta dalje.
:19:53
Sa mnom je i prijatelj.
- Kako izgleda?

:19:55
55 g., belac,
visok 1,80, 67 kg.


prev.
next.