Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

:19:28
Jedna reè, dva sloga.
Šifra: Moram da nestanem.

:19:32
Grobar.
:19:34
Miki.
:19:35
Finè. Mislio sam
da si u zatvoru.

:19:37
U nevolji sam.
Treba mi tvoja pomoæ.

:19:39
Treba mi paketiæ i leš.
:19:41
Gde si?
- U gradu.

:19:44
Na Ist Sajdu je sigurna kuæa.
Bar po imenu Filmor.

:19:46
Možeš li da doðeš tamo?
- Da.

:19:49
Traži Delores.
Reci da te Savijan šalje.

:19:51
Ona æe znati šta dalje.
:19:53
Sa mnom je i prijatelj.
- Kako izgleda?

:19:55
55 g., belac,
visok 1,80, 67 kg.

:20:00
Videæu šta mogu.
:20:02
Gde si dosad?
:20:04
Nisam veèno mogao
da ih krijem pod jaknom.

:20:08
Pogledaj ovaj kavez.
:20:10
Ima lažno dno.
:20:14
Ispod može svašta da stane.
:20:16
Mag u meni
to sigurno obožava.

:20:19
Ti nisi Kletis Tot.
:20:22
Nisam.
:20:23
Imam snažan oseæaj
da æe pre kraja dana

:20:26
neko iskoristiti taj
ekspresivni i staromodni izraz

:20:32
prljava igra.
:20:34
"Rebeka",
United Artists, 1040.

:20:37
Ako nisi Tot, ko si onda?
:20:39
Ja sam Finè.
:20:41
Finè.
:20:43
Kletis Tot bio je lešinar.
:20:46
Sebe je nazivao
video reporterom,

:20:48
a zapravo je bio
grubijan s kamerom.

:20:51
Radio je sam.
:20:53
Klijenti su mu bili
razni tabloidi.

:20:55
Meta mu je bio svako ko je
živeo pred pogledom javnosti.

:20:58
Sin nekog mafijaša
imao je momaèko veèe.


prev.
next.