Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

:23:01
Dobro vozi za mrtvaca.
:23:05
Vezao sam mu ruke za volan.
:23:13
Kako se zove onaj
otmeni lokal

:23:16
u kom prave
rolnice s mrvicama?

:23:18
Znam. Sestra
Ronija Zovale radi tamo.

:23:21
Mislim da je ona muško.
:23:23
Da, dobro izgleda.
Brije zaliske.

:23:28
Oseæaš li dim?
:23:41
Evo šta imamo.
:23:43
Muškarac, visok 1,80.
:23:45
Èini se da je nekog naljutio
:23:46
jer su ga ispržili
pre nego što su ga ucmekali.

:23:49
Oružje?
- Malokalibarska mašinka.

:23:51
Šta je to drukèije na tebi?
:23:53
Šta?
:23:54
Nekako izgledaš drukèije.
:23:56
U zadnje vreme više vežbam.
:24:00
Jedem više voæa.
:24:02
Bio sam na
èišæenju creva.

:24:05
Ako ti treba èetkanje,
pojedi tu periku.

:24:08
Tako je! Imaš periku.
:24:10
Fina je, fina.
:24:13
"Bilo je vruæe popodne
i još se mogu setiti

:24:16
mirisa kozje krvi u ulici.
:24:18
Kako sam mogao da znam
:24:20
da ubistvo ponekad
miriše na kozju krv?"

:24:24
"Dvostruka osveta",
Paramount, 1044.

:24:27
Snaga filma leži u veštom
korišæenju priseæanja.

:24:32
Evo pitanja. Možemo li imati
priseæanje u priseæanju?

:24:40
Bože, mrzim ovo mesto.
:24:43
Šta imamo?
:24:44
Neka faca Savijan.
Forenzièar. Radi u FBl-u.

:24:48
Bio je s leševima
jutros oko 10 min.

:24:50
I šta je otkrio?
:24:52
Na muškarcu ništa.
:24:53
A na ženi?
:24:55
Prilièno su uvereni
da je zadavljena.

:24:57
Prilièno sigurni?
- Da.


prev.
next.