Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

:24:00
Jedem više voæa.
:24:02
Bio sam na
èišæenju creva.

:24:05
Ako ti treba èetkanje,
pojedi tu periku.

:24:08
Tako je! Imaš periku.
:24:10
Fina je, fina.
:24:13
"Bilo je vruæe popodne
i još se mogu setiti

:24:16
mirisa kozje krvi u ulici.
:24:18
Kako sam mogao da znam
:24:20
da ubistvo ponekad
miriše na kozju krv?"

:24:24
"Dvostruka osveta",
Paramount, 1044.

:24:27
Snaga filma leži u veštom
korišæenju priseæanja.

:24:32
Evo pitanja. Možemo li imati
priseæanje u priseæanju?

:24:40
Bože, mrzim ovo mesto.
:24:43
Šta imamo?
:24:44
Neka faca Savijan.
Forenzièar. Radi u FBl-u.

:24:48
Bio je s leševima
jutros oko 10 min.

:24:50
I šta je otkrio?
:24:52
Na muškarcu ništa.
:24:53
A na ženi?
:24:55
Prilièno su uvereni
da je zadavljena.

:24:57
Prilièno sigurni?
- Da.

:25:03
Gospodo.
:25:06
Ovde nema kafe.
Nismo u lekarskoj seriji.

:25:17
Biæe to naša mala tajna.
:25:22
Šta imamo za ruèak?
:25:24
Džejn Dou, broj 100 C.
:25:26
Belkinja.
:25:28
25 g. Starosti.
:25:29
Visoka 1,60,
50 kg teška.

:25:32
Vi ste proverili otiske,
analizirali krv i želudac.

:25:35
Dosad možete reæi
da je volela hot dog

:25:38
i da je možda zadavljena.
:25:40
Znate li šta prvo pogledam
na ovakvom telu?

:25:43
Sise.
:25:44
Pravo na sise.
:25:46
Pogledajte ovo.
Izgleda kao s karnevala.

:25:50
Ima umetke.
:25:52
Ovaj model proizvodi
samo jedna firma.

:25:55
Svaka kesica
ima serijski broj.

:25:58
Svaki serijski broj
vodi do imena.


prev.
next.