Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

:33:03
Prvi sprat, veš.
:33:10
Iduæa stanica, g. Tout?
Podrum.

:33:14
Jako prljav podrum.
:33:21
To je gða Stenton.
Zanima je sve što radim.

:33:29
Tako ne mogu nikog
više da dovedem kuæi.

:33:33
Ali, ti si veæ kuæi.
:33:37
Svrati nekad na piæe.
:33:40
Dugo sam budan. Jako dugo.
:34:17
Detektiva Delanija, molim.
:34:19
Hvala. Nisam mislila
da æu vas naæi ovako kasno.

:34:23
Ovde Doris Stenton.
:34:26
Rekli ste da vam javim
ako g. Tout svrati.

:34:32
Evo, sada je krenuo kuæi.
:34:35
Odmah æemo nekoga poslati.
:34:46
Imamo veliki problem.
:34:48
Sredili ste pogrešnog tipa.
:34:50
Sada je kuæiko se
požurite, uhvatiæete ga.

:34:53
Nemojte ga ubiti u zgradi.
:34:56
Ako veæ budete, ubijte
i matoru iz broja devet.


prev.
next.