Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

:34:17
Detektiva Delanija, molim.
:34:19
Hvala. Nisam mislila
da æu vas naæi ovako kasno.

:34:23
Ovde Doris Stenton.
:34:26
Rekli ste da vam javim
ako g. Tout svrati.

:34:32
Evo, sada je krenuo kuæi.
:34:35
Odmah æemo nekoga poslati.
:34:46
Imamo veliki problem.
:34:48
Sredili ste pogrešnog tipa.
:34:50
Sada je kuæiko se
požurite, uhvatiæete ga.

:34:53
Nemojte ga ubiti u zgradi.
:34:56
Ako veæ budete, ubijte
i matoru iz broja devet.

:35:17
Zdravo, govnari.
Šta kuvate?

:35:22
Šta je bilo?
- Šta je bilo?

:35:24
Ubili ste pogrešnog
èoveka, eto šta je, idiote.

:35:27
To je nemoguæe.
:35:28
Dam vam jednostavan posao,
a vi mi složite takvu vatru

:35:33
da je èudo da mi
guzica nije izgorela.

:35:37
Znamo li gde je?
- Kuæi je.

:35:40
Uzmite auto i ovaj put
to obavite kako treba.

:35:42
Ubijte ga napolju i odvucite
par kilometara dalje.

:35:45
Ne želim da vas iko vidi.
:35:47
Ovaj put leš bacite
na zapadnu stranu.

:35:50
Ostavili ste trag koji bi
i Helen Keler mogla da prati.

:35:57
Trebali bi prvo da jedemo.
:35:59
Ko mu je ta Helen Keler?

prev.
next.