Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

:36:09
G. Tout?
:36:17
G. Tout.
:36:47
Pasoša nema nigdje. Mislim
da je Tout bio u gadnoj frci.

:36:50
Trebao si da vidiš kakav su
mu nered napravili u stanu.

:36:52
Izgleda kao smetlište.
:36:54
A osim toga?
Još sam i paranoièan.

:36:56
Mogao bih se zakleti
da me je neko pratio.

:36:57
Finè, imamo plan.
- Da? Kakav?

:37:01
Sutra idemo po dijamante.
:37:03
Mi? Ona zna?
:37:05
Šta to radiš? Znaš da
ne smeš reæi nekoj maèki...

:37:08
Maèki?
:37:09
Da te pitam nešto.
Znaš li u šta se upuštaš?

:37:11
Pomažeš i kriješ begunca.
To je kazneni prekršaj.

:37:14
Jesi li me upravo
nazvao maèkom?

:37:17
Zar si u zatvoru od 50-ih?
Èlan si neke grupe?

:37:21
Slušaj me, lajavice.
:37:22
Dosta je! Više od njega
neæu èuti ni reèi.

:37:25
Nisi ti glavna.
Ja bih to trebao da budem.

:37:28
Ja sam super-zloèinac.
Treba da imam Z na grudima.

:37:33
Sviða mi se ta devojka.
:37:34
Klasièno filmsko nevinašce.
:37:36
Bistra, složena, ali nežna.
Kao Keterin Hepbern.

:37:42
Znaš šta? Mislim da je
stari znao šta se sprema.

:37:45
Zato ju je i poveo.
:37:53
To bi trebalo da me zadivi?
:37:54
U redu je jer je provalila
u prodavnicu grnèarije?

:37:57
To nije zloèin.
To je sramota.

:37:59
Provaliti u banku je zloèin.

prev.
next.