Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

:37:01
Sutra idemo po dijamante.
:37:03
Mi? Ona zna?
:37:05
Šta to radiš? Znaš da
ne smeš reæi nekoj maèki...

:37:08
Maèki?
:37:09
Da te pitam nešto.
Znaš li u šta se upuštaš?

:37:11
Pomažeš i kriješ begunca.
To je kazneni prekršaj.

:37:14
Jesi li me upravo
nazvao maèkom?

:37:17
Zar si u zatvoru od 50-ih?
Èlan si neke grupe?

:37:21
Slušaj me, lajavice.
:37:22
Dosta je! Više od njega
neæu èuti ni reèi.

:37:25
Nisi ti glavna.
Ja bih to trebao da budem.

:37:28
Ja sam super-zloèinac.
Treba da imam Z na grudima.

:37:33
Sviða mi se ta devojka.
:37:34
Klasièno filmsko nevinašce.
:37:36
Bistra, složena, ali nežna.
Kao Keterin Hepbern.

:37:42
Znaš šta? Mislim da je
stari znao šta se sprema.

:37:45
Zato ju je i poveo.
:37:53
To bi trebalo da me zadivi?
:37:54
U redu je jer je provalila
u prodavnicu grnèarije?

:37:57
To nije zloèin.
To je sramota.

:37:59
Provaliti u banku je zloèin.
:38:02
Kada si ti zadnji put
nekud provalio s kljuèem?

:38:05
Pre dva sata.
:38:08
Barem æeš imati neku prièu
za zatvorskim stolom.

:38:11
Zašto si ti tu?
Provalio sam u grnèariju.

:38:14
Još bolje, ako me sudija
pita oseæam li se krivim,

:38:16
samo æu ga prostreliti
ledenim pogledom.

:38:18
Tata, spremila sam
neke stvari.

:38:22
Dušo, to je dobro ako ideš da
kradeš kraljevski dijamant.

:38:26
Sreæom, mi samo
treba da doðemo do polja.

:38:29
I znaš šta mislim o tome.
:38:33
Je li to pištolj? Pištolj
držiš meðu grnèarijom?

:38:42
Ovo mi se sviða.
:38:47
Šta je to?
:38:49
Urna.
:38:52
Urna. To objašnjava pištolj.

prev.
next.