Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

:38:02
Kada si ti zadnji put
nekud provalio s kljuèem?

:38:05
Pre dva sata.
:38:08
Barem æeš imati neku prièu
za zatvorskim stolom.

:38:11
Zašto si ti tu?
Provalio sam u grnèariju.

:38:14
Još bolje, ako me sudija
pita oseæam li se krivim,

:38:16
samo æu ga prostreliti
ledenim pogledom.

:38:18
Tata, spremila sam
neke stvari.

:38:22
Dušo, to je dobro ako ideš da
kradeš kraljevski dijamant.

:38:26
Sreæom, mi samo
treba da doðemo do polja.

:38:29
I znaš šta mislim o tome.
:38:33
Je li to pištolj? Pištolj
držiš meðu grnèarijom?

:38:42
Ovo mi se sviða.
:38:47
Šta je to?
:38:49
Urna.
:38:52
Urna. To objašnjava pištolj.
:39:24
Jesi li dobro?
:39:28
Neverovatno. Toliko ljudi
pogine svakog dana,

:39:32
a ja izaberem baš onog mrtvaca
kog svi u gradu žele da ubiju.

:39:39
Mica, vidiš li nešto?
:39:42
Tata?
:39:45
Mica?
:39:48
Tata!
:39:51
Mica.
:39:53
Bože.
:39:55
Èekaj, èekaj.
:39:56
Šta se dogodilo?
Jesu li ga sredili?

:39:58
Pa tek ju je našao.
:39:59
Mora je da joj da dijamante
kako bi se iskupio.


prev.
next.