Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

:39:24
Jesi li dobro?
:39:28
Neverovatno. Toliko ljudi
pogine svakog dana,

:39:32
a ja izaberem baš onog mrtvaca
kog svi u gradu žele da ubiju.

:39:39
Mica, vidiš li nešto?
:39:42
Tata?
:39:45
Mica?
:39:48
Tata!
:39:51
Mica.
:39:53
Bože.
:39:55
Èekaj, èekaj.
:39:56
Šta se dogodilo?
Jesu li ga sredili?

:39:58
Pa tek ju je našao.
:39:59
Mora je da joj da dijamante
kako bi se iskupio.

:40:02
Je li se stigao oprostiti?
Nije valjda tamo umro?

:40:06
To mi je sve maglovito.
:40:10
Seæam se samo deliæa.
:40:13
Rekao je da želi u park.
:40:17
Bili smo nasamo.
:40:19
Rekao je da želi
da se brinem za nju.

:40:23
Obeæao sam mu to.
:40:28
Tamo se našlo pero.
:40:30
Rekao je da i u neèem obiènom
kao što je pero ima èarolije.

:40:40
Ma šta to znaèilo.
:40:46
Onda je umro.

prev.
next.