Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

:40:02
Je li se stigao oprostiti?
Nije valjda tamo umro?

:40:06
To mi je sve maglovito.
:40:10
Seæam se samo deliæa.
:40:13
Rekao je da želi u park.
:40:17
Bili smo nasamo.
:40:19
Rekao je da želi
da se brinem za nju.

:40:23
Obeæao sam mu to.
:40:28
Tamo se našlo pero.
:40:30
Rekao je da i u neèem obiènom
kao što je pero ima èarolije.

:40:40
Ma šta to znaèilo.
:40:46
Onda je umro.
:41:08
Doðavola!
:41:18
Zamislite, budale,
opet ste promašili.

:41:21
Ispucali ste 500 m,
a oštetili ste samo vazu

:41:25
i 50-godišnjeg starca.
:41:27
Recite mi,
je li to neki vaš plan?

:41:31
Ubijate sve Toutove saradnike
da se nema s kim da igra?

:41:34
Želimo li mu
dosaðivati nasmrt?

:41:37
Da postane tako oèajan
što nema prijatelja

:41:40
da sam sebi prosvira glavu?
Koji vam je kurac?

:41:46
Zovi Kritiènog Džima.
:41:57
Koliko si ljudi ubio?

prev.
next.