Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

:51:34
Plaèeš?
:51:36
Ne... Da.
:51:40
Ovo je gore od filma
"Vreme nežnosti".

:51:44
Barem smo našli slogan.
:51:48
"Mislite da je teško pobeæi
iz zatvora? Pokušajte uæi."

:51:53
Opet æeš u zatvor?
:51:55
Moraš do kutije.
To joj toliko znaèi.

:51:59
Mrzim kad mi ovako doðe.
:52:01
Šta to radiš?
:52:03
To je radi prièe.
Biæe zanimljivije.

:52:09
Koristi se rukama,
gestikuliraj.

:52:13
Sad treba malo akcije.
Malo pucaèine.

:52:17
Kao kad sam te sreo.
:52:20
Dijamanti su pokretali
raspravu, zar ne?

:52:23
Vraæao sam se u Gledston
kada mi je sinulo.

:52:27
Nisam se bojao hapšenja,
bojao sam se da æe me ubiti.

:52:30
Bio sam èovek
osuðen na smrt.

:52:33
Neko je želeo da me ubije.
Ali zašto?

:52:36
Tada sam shvatio. Snimak.
:52:41
Malteški soko. Bože!
Želeli su malteškog sokola.

:52:46
Èekao sam sve do mraka
i vratio se u Toutov stan.


prev.
next.