Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

:52:01
Šta to radiš?
:52:03
To je radi prièe.
Biæe zanimljivije.

:52:09
Koristi se rukama,
gestikuliraj.

:52:13
Sad treba malo akcije.
Malo pucaèine.

:52:17
Kao kad sam te sreo.
:52:20
Dijamanti su pokretali
raspravu, zar ne?

:52:23
Vraæao sam se u Gledston
kada mi je sinulo.

:52:27
Nisam se bojao hapšenja,
bojao sam se da æe me ubiti.

:52:30
Bio sam èovek
osuðen na smrt.

:52:33
Neko je želeo da me ubije.
Ali zašto?

:52:36
Tada sam shvatio. Snimak.
:52:41
Malteški soko. Bože!
Želeli su malteškog sokola.

:52:46
Èekao sam sve do mraka
i vratio se u Toutov stan.

:53:15
"Ovo je moj život.
I uvek æe biti.

:53:19
Nièeg drugog nema.
:53:21
Samo mi i kamera
:53:24
i ti divni ljudi u mraku".
:53:27
"U redu, g. De Mil.
Spremna sam za krupni plan."

:53:34
"Bulevar sumraka".
- Paramount, 1050.

:53:50
Zdravo, kapetane zloæko.
:53:53
Neko je u nevolji.
:53:57
U nevolji? - Jadnièak mali.
Umorio ga beg od zakona.


prev.
next.