Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

1:02:27
Evo kako stojimo.
1:02:30
Razgovarao sam s tužiteljem.
Idete u sigurnu kuæu.

1:02:33
Tamo na ulici Kraun?
- Rozdejl Menšon?

1:02:36
Ne, preopasno je.
Tamo me mogu naæi.

1:02:40
Imate li bolji predlog?
- Želim u zatvor.

1:02:46
Ne razumem. Niko ne ide
u zatvor ako ne mora.

1:02:50
Tip nešto smišlja.
Njušim ga.

1:02:52
Pametno je. U koji je
zatvor rekao da želi?

1:02:56
Klero-Brend.
- Minimalno osiguranje?

1:02:59
Možda prati prièu.
1:03:02
Proveri imaju li
tamo nekog važnog.

1:03:06
Dilejni. Saznaj sve
o našem g. Toutu.

1:03:09
Idi mu u kuæu,
razgovaraj sa susedima.

1:03:11
Horst, poprièaj s
televizijom za koju radi.

1:03:15
Raf i ja æemo videti
kako to prišiti Viragu.

1:03:18
Dobro je dok je u zatvoru,
ne može nigde.

1:03:38
Dogovorili smo se da neæu
imati nikakve povlastice.

1:03:41
Tako neæu na sebe privlaèiti
neželjenu pažnju.

1:03:50
Imao sam samo dva zahteva.
Da zadržim ptice uz sebe

1:03:53
i da mi dopuste da
ureðujem vlastiti vrt.

1:03:56
Rekao sam im
da me to opušta.


prev.
next.